eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Málinec

Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec

Mobil:
Telefón: +421 47 4291121
Web: http://www.malinec.sk
E-mail: grulisova.r@malinec.sk

IČO: 00316211
DIČ: 2021237185

Bankové spojenie
IBAN:
 SK92 0200 0000 0009 1862 8352